IDGB.org - Om ekonomi

Hem

Utvalda artiklar

Jämför smslån

Vad händer om räntan på ditt bolån stiger?

I stort sett alla som äger en bostadsrätt, radhus eller villa har ett lån på bostaden. Ofta när det gäller bostäder är lånen av typen hypotekslån, vilket innebär att bostaden används som säkerhet. Om du har ett stort lån kommer din månatliga räntekostnad bli betydligt större vid en räntehöjning än om bostaden är lågt belånad. Detta innebär att om du har en högt belånad bostad är du mer känslig för stigande bolåneräntor. Ännu mer kännbara blir de högre räntorna om du redan från början hade små marginaler i din privatekonomi.

För att skydda sig mot räntehöjningar kan man binda sina bolåneräntor flera år framöver. Nackdelen är att banken tar ut en något högre ränta en den som är vid tillfället för räntebindningen. Fördelen är att du vet exakt vad din räntekostnad kommer bli de närmaste åren. Att amortera på sina lån är också ett sätt att skydda sig mot räntehöjningar. Om du under de första åren amorterar i hög takt kommer den räntegrundande skulden vara lägre när räntan väl går upp. Att amortera på sitt bolån är också ett sätt att skapa en buffert mellan det lånade beloppet och marknadsvärdet på din bostad. Detta är viktigt om bostadspriserna skulle sjunka kraftigt. Då har du förhoppningsvis amorterat av så pass mycker på ditt lån att bostaden fortfarande duger som säkerhet för resten av lånet.