IDGB.org - Om ekonomi

Hem

Utvalda artiklar

Jämför smslån

Fördelar med olika certifikat gällande kreditvärdighet

Idag ser och hör vi om bedrägerier var och varannan dag och därför är det väsentligt för företagare att säkerställa att deras företag kan garantera att det är seriöst. Internet är en resurs för de företag som vill garantera sig om att kommande kunder är trovärdiga att jobba med. Att företaget innehar ett certifikat eller värderating för kreditvärdighet är en signal och tydlig bekräftelse för ett friskt och kvalificerat företag.

Certifikat

Certifikaten är ett modernt sätt, och enkelt för kunden att kolla upp, att visa upp att företaget är en gedigen samarbetspartner som är kvalificerat för att jobba med. Certifikatet visar en garanti på firmans ekonomiska situation samt att de inte befinner sig i någon farozon rent ekonomiskt. Dessa typer av certifikat om kreditvärdighet är ett bra sätt att skydda sig innan man går in i nya kundrelationer!

Fördelar

Firmor som innehar ett certifikat om kreditvärdighet anses vara kreditvärdiga och vara en trygg samarbetspartner. Den här typen av certifikat är lite som en trygghetsstämpel inom företagsbranschen - perfekt för de små företagen på väg upp, som vill sprida sitt namn. Genom att inneha detta certifikat kan företaget lättare bygga upp en stark kundkontakt och skapa en trygg, och kanske framför allt en bra grund för företaget.